Az Aszódi Baptista Gyülekezet története


Aszódon a baptista missziómunka történelmi léptékkel mérve szinte gyerekcipőben jár. 1936-ban Bohus-Vinczur Jánosné ideköltözésével kezdődött el. Fiatalasszonyként Heréden lakott. A lőrinci gyülekezetben ismerte meg az evangéliumot, és a turai tóban volt az ünnepélyes megkeresztelkedése. Emiatt férje elüldözte otthonról. Így került Aszódra, szüleihez. Fábián Miklós hévízgyörki lelkipásztor látogatásai következtében újonnan felépített házából egy szobát azonnal felajánlott az istentiszteletek megtartására. 19 éven keresztül adott otthont a fokozatosan gyarapodó gyülekezetnek.

Az első aszódi bemerítés 1937 nyarán volt a község akkori uszodájában, mely a mai Ferromechanika udvarán volt. A bemerítkezők száma 10 fő.

A háború alatt a házi istentiszteletek szüneteltek a bombázások miatt. A fiatalokat sorra behívták katonának. A front után újból szaporodott a taglétszám.

 

1950-től Hévízgyörkről Kovács László lelkipásztor gondozta a gyülekezetet. 1957-ben vetődött fel egy saját kápolna kialakításának gondolata. Az akkori politikai hatalom nem engedte új templomok létesítését, ezért prédikátorlakás céljára vásárolták meg a Petőfi u. 46. alatti ingatlant. Aszód körzetközpont lett.

 

A lelkipásztor állandó jelenléte következtében fellendült a gyülekezeti élet. Pengetős zenekar alakult. Rendszeressé vált az ún. vasárnapi iskola, azaz a gyermekhittan. A női kör adományokkal segítette a rászorulókat.

 

Kovács László 27 évi szolgálat után megvált a gyülekezettől. Őt Nagy Zsigmond (1977-1979) és Nyári István (1979-1980) követte. Katona László (1980-1984) szolgálati ideje alatt a körzetközpont Kartalra került, ahol szép, tágas szolgálati lakás épült. Szlepák Lajos (1984-1989) majd Révész József (1989-1991) pásztorolta a gyülekezetet. Rövid ideig Aszód önálló gyülekezetként, majd Huszta Csaba (1991-1997) szolgálati idejében a Kispesti II. gyülekezettel társulva működött. Ez idő alatt megszépült imaházunk. A gyülekezet jelenlegi lelkipásztora 1997-től végzi a szolgálatot.

1 Több keresztyén felekezet, köztük a baptista egyház sajátossága, hogy a keresztséget a Szentírásban leírt módon (pl. ApCs 8:36-39) hitvallás alapján történő bemerítés formájában gyakorolja.

 

Baptista Gyülekezet

Címe : Aszód Petőfi Sándor utca 47.  Istentiszteletek ideje: Vasárnap 10 és 16 óra

Lelkész: M. Kovács László.  címe : Aszód, Bocskai u.4.